Få erhvervsevnetab erstatning, hvis du har fået en arbejdsskade

På trods af en stor indsats for at sænke antallet af arbejdsulykker, sker der over 40.000 arbejdsulykker i Danmark om året. Det vurderes desuden, at kun cirka halvdelen af de faktiske arbejdsulykker indrapporteres, så rent faktisk er der tale om over 80.000 arbejdsulykker om året. Disse ulykker rammer hovedsageligt de 18- til 24-årige, hvoraf de unge mænd står for størstedelen. Udover at arbejdsulykker oftest rammer den unge gruppe, er nyansatte også ekstra udsatte. Dette skyldes blandt andet manglende træning, uddannelse og erfaring.
Er du indblandet i en arbejdsulykke eller får du en arbejdsskade, er det vigtigt at du indberetter skaden. Får du mén af skaden og bliver din erhvervsevne derfor forringet, kan du kun få erhvervsevnetab erstatning, hvis skaden er indberettet. Dit erhvervsevnetab vurderes ud fra din evne til at tjene penge efter skaden i forhold til inden du fik skaden. Vurderes dit erhvervs evne tab til mindre end halvtreds procent, kan du vælge at få udbetalt erstatningen på én gang. Er den over halvtreds procent, vil den blive udbetalt én gang om måneden, som en løbende ydelse.
Er din sag kompliceret, eller har du ikke selv overskud til at søge erhvervsevnetab erstatning, er der flere advokater, der har specialiseret sig i disse sager. Du kan fx finde disse ved at søge på internettet.