Fyringsolie skal der til når det er vinter

Det vil være muligt at spare mange penge på fyringsolie hvis du søger og finder det rigtige. Der er mange hjemmesider, som tilbyder og sælger det og nogle steder kan man finde det til rigtig gode penge.
Mange steder kan man også bestille og betale online, så det er let tilgængeligt at få fat i.
For at definere fyringsolie kan man sige, at det er en raffineret olie som er fremstillet af rå olie. Der er meget lidt forskel på dette og diesel olie, fordi det er af samme destilat. Grunden til at det har forskellige navne er af afgifts tekniske årsager.
Derudover er forskellen, at man ikke må bruge fyrings olie til at køre med, men du må godt fyre med diesel.
Fyrings olien bliver normalt fortyndet med et farve stof som er rødt, så man kan kontrollere det korrekte forbrug. Den røde farve i olien bliver ofte omtalt som den ” røde diesel ” og bliver brugt i mange danske husstande til at opvarme parcel huse eller villaer.
Nu hvor vi nærmer os sommeren vil det ikke blive brugt så ofte som det bliver brugt om vinteren til at opvarme huse.
Det skal ligge på et kogepunkt på ca. 150 grader til 370 grader og skal have en massefylde på 0,83 kg / L. Brændværdien skal være på 42 MJ / kg.