Kompressionsstrumpor kan lindra ömma ben dagen efter träning

När man i dagens Danmark talar om löpning handlar det ofta om en ny trend som har smugit sig in och det är de långa strumpor som nästa alla löpare använder. Man kan fråga sig om strumporna är den nya svarta i löputrustningens värld.
Kompressionsstrumpor har blivit mycket populära på senare år. Tidigare var det förbehållet elitutövarna att träna med sådana här strumpor, men så är inte längre fallet, utan nu har motionärer i alla klasser hakat på. Både vad gäller ålder och träningsnivå.
Det råder en livlig debatt om huruvida det bara är en modetrend som har skapats av tillverkarna för att de ska kunna tjäna mer pengar, eller om strumporna faktiskt har en reell effekt på träningen och prestationerna. Vad folk egentligen menar och skriver om kompressionsstrumpor varierar en hel del och det kan vara svårt att reda ut vad som är rätt och vad som är fel.
Det är i gengäld många som skriver och bloggar om sina personliga erfarenheter av att använda strumporna under träning. Nu när det inte finns så många vetenskapliga undersökningar som visar vilken effekt strumporna har så är personliga erfarenheter något av det bästa man kan luta sig mot. För det är vanliga människor, som herr och fru Sverige, som samlar på sig erfarenheter från sin egen kropp.
Den här artikeln försöker klarlägga vad kompressionsstrumpor kan göra för dig när du tränar. Det är främst tre egenskaper, som tillverkarna lyfter fram vid användning av strumpor under träning och återhämtning.
För det första sägs det att strumporna hjälper dig att prestera bättre. För det andra sägs de främja återhämtningen efter avslutad löpträning. Och sist med inte minst sägs de bidra till att förebygga och lindra skador som kopplas till träning.
Det som strumporna gör i praktiken är att de ökar blodets tillbakaflöde från benen genom att minska underbenets volym och ändra det venösa återflödet från de ytliga venerna till de djupt liggande venerna. Detta har dock endast dokumenterats hos personer i vila och inte under träning. Så strumpornas egentliga syfte är därmed att öka det venösa återflödet, öka syreupptagningen och minska mjölksyrakoncentrationen – vilket leder till att du uppnår bättre prestation, kortare återhämtningstid och får en skadeförebyggande effekt.
Ett av de största felen som många gör är att de köper kompressionsstrumpor utan att ha den rätta kunskapen. Och på många ställen säljs strumporna efter vilken skostorlek man använder, men det är långt ifrån den rätta metoden. För det är inte fotens längd som är det avgörande för den rätta storleken utan omkretsen på vaden. Du ska alltså mäta vaden och köpa en strumpa med hjälp av det måttet. Strumpan ska sitta mycket stramt runt benet för att ge den önskade effekten, för om den man har köpt är för stor så får man ingen effekt.