Erstatning for svie og smerte ved sygedage

Når man kommer til skade kan man få godtgørelse for den periode man er syg i efterfølgende. Det er dog kun hvis man er sygemeldt pga. af tilskadekomsten. Godtgørelsen er en fast takst pr. sygedag. Dog kan man kun få erstatning for svie og smerte for max 390 sygedage. Under sygedage forløbet skal man være i en vis form for behandling, så man viser, at man gør noget ved det. En læge skal kunne lave en lægeerklæring, for at man kan blive sygemeldt. Man har mulighed for at prøve at gå tilbage på arbejde, og stadig beholde sin godtgørelse, selv om det ikke lykkes. Dog kan det være svært at bevise, at man skal have genoptaget retten til godtgørelse efterfølgende. Der er stort set samme retningslinjer for arbejdsløse og selvstændige, som folk der er i arbejde; bortset fra, at det kan være sværere at bevise sygefraværet, så det kræver flere lægebesøg for at dokumentere at man er berettiget til erstatning for svie og smerte. Godtgørelsesbeløbet er skattefrit og det er forskelligt hvor meget godtgørelsen udgør, men omkring 175 kr. pr. sygedag.