Et handicap kan ikke altid ses, det kan også godt være skjult

Der er mange i vores samfund som oplever at det kan være en stor opgave at finde sig til rette i samfundet, på arbejdspladsen, skolen eller til sports aktiviteter. Og det kan der være rigtig mange grunde til en af de helt store grupperinger er personer der er ekstra udfordret grundet deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, der gør at de ikke er helt som den gængse brugergruppe. Der er ca. 550.000 mennesker der dagligt lever med et handicap af den ene eller den anden karakter og de møder dagligt udfordringer, som andre er forskånet for. De har som andre også drømme og mål for deres liv, de har ofte bare lidt sværere ved at kommer derhen. De er ofte nødt til at skabe deres egen vej gennem systemet for at nå dertil. Men det kan samtidig være lidt af en jungle for de handicappede og finde ud af hvilke rettigheder de har og hvilke muligheder det giver dem.
For det første hvornår er man handicappet – det findes der ingen klar definition på. Et sted af søge information er på handicapkonventionen, der blandt andet siger, at samfundsskabte barrierer som forhindrer en person i at være en del af samfundslivet, på lige fod med andre, kan være en definition på det at være handicappet.
Det er kommunen der skal rådgive og vejlede i, hvilke muligheder den pågældende person har med udgangspunkt i de barrierer der er, for at kunne for eksempel have et arbejde. Men der er en gruppe der ikke modtager den fornødne støtte, fordi de har det man kalder et skjult handicap, det kan for eksempel være epilepsi, diabetes, psoriasis eller mild sklerose. Da det er diagnoser man ikke altid kan se med det blotte øje, er det svært for omverdenen at forstå og ikke mindst anerkende dette. Og derfor får denne gruppe heller ikke den fornødne opmærksomhed som de i princippet har krav på, da det kan ligeså svært for dem, som en person med et synligt handicap.
Så hører du til kategorien, en person med funktionsnedsættelse af den ene eller anden type, Så er det kommunen du i første omgang skal henvende dig til, da det er dem der skal vurdere om du er berettiget til at modtage nogen form for støtte.